Tot suspès

El Departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha decidit suspendre les activitats comunitàries i de promoció de la salut que organitza anualment amb l’objectiu de tenir especial cura dels col·lectius més vulnerables davant de la COVID-19, i atenent la resolució del departament de Salut de la Generalitat per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia. Les activitats que se suspenen són els tallers de la memòria, Txi kung, atenció plena, Fem Salut, Voltem Olesa, ioga maternitat, gimnàstica per a gent gran i les activitats comunitàries que es realitzen als locals municipals, la majoria de les quals havien d’arrencar aquesta setmana.

De fet, l’Ajuntament d’Olesa ofereix a la ciutadania aquestes activitats adreçades a persones que poden tenir una condició de risc que afavoreix que la infecció per COVID-19 pugui agreujar-se. En aquest sentit, les condicions de risc d’agreujar la infecció per COVID-19 són tenir 70 anys o més, i patir alguna malaltia crònica, com ara diabetis, malaltia cardiovascular (incloent-hi la hipertensió), malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), i càncer o obesitat mòrbida, així com estar embarassada, que també és una condició d’especial consideració. Aquests col·lectius són, en gran part, els destinataris de moltes de les activitats comunitàries organitzades per l’Ajuntament.

A més, i segons la darrera Resolució aprovada per la Generalitat amb noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Les limitacions que es contenen en aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de l’Organització Mundial de la Salut i es consideren, d’acord amb la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb la finalitat de control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població, específicament dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia.

Per tot plegat l’Ajuntament ha acordat la suspensió de les activitats comunitàries dels tallers de la memòria, Txi kung, atenció plena, Fem Salut, Voltem Olesa, ioga maternitat, gimnàstica per a gent gran i les activitats comunitàries que es realitzen als locals municipals.

Tags: