Trobades virtuals

Com estan afrontant les entitats, col·lectius i clubs locals la crisi provocada pel Covid-19? Per conèixer quina és la seva situació i els reptes que tenen per davant, l’Ajuntament ha iniciat una tanda de trobades virtuals amb els diferents àmbits associatius. La primera d’elles va tenir el dimarts 5 de maig amb representats dels clubs esportius.

En aquesta primera trobada, en la què van participar l’alcalde Enric Carbonell i el regidor d’Esports, Òscar Rodríguez, es van tractar aspectes com la situació econòmica i social dels diversos clubs. Es va posar de relleu la preocupació per la manca d’ingressos dels propis clubs, així com la capacitat  de les famílies per fer front a les quotes després de la pandèmia.

L’actual situació genera a més a més molta incertesa sobre en quines condicions es podrà desenvolupar l’activitat esportiva i quin serà el calendari, tant per a entrenaments i competicions com la possibilitat d’organitzar campus i casals d’estiu. Cada esport té les seves particularitats i la situació pot afectar de manera diferent tenint en compte consideracions com el contacte físic, la pràctica individual o en equip, etc.

Tant aquesta trobada com les que es mantindran amb la resta de teixit associatiu, són una oportunitat per a l’Ajuntament d’escoltar les entitats, conèixer la seva situació i poder treballar en mesures efectives dirigides a minimitzar l’impacte provocat per la crisi del coronavirus.