Turisme

El Govern activa una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19.

Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents.

Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.