Videoreunió

A finals del passat mes d’abril, els municipis del Bruc, Collbató i Piera van dur a terme una reunió per al tancament de la primera fase del projecte d’oleoturisme que estan realitzant. En aquesta trobada es va parlar dels elements clau de competitivitat de les destinacions.

En aquesta primera fase del projecte s’han identificat els diferents actors: productors, restaurants, i patrimoni oleoturístic dels tres municipis per ajudar a identificar els principals reptes de la destinació i el plantejament de solucions estratègiques i operatives.

Per part de Collbató va participar en la reunió la regidora de Comerç, Promoció Econòmica i Turisme, Lourdes Vilalta.